رایحه 8
46 بازدید
محل ارائه: دفتر فناور اطلاعات مرکز مدیری حوزه های علمیه خواهران
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1385
زبان : فارسی
زبان : فارسی
روش اردو داری کلیات اردو داری فعالیت های اجرایی فعالیت های فرهنگی