نیاز های اساسی کودکان
48 بازدید
محل نشر: جزوه آموزشی دوره های تربیت مربی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/9/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به چهار نیاز محبت، احترام ،امنیت و بازی با کودک در سیره معصومین و روانشناسی می پردازد