سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهش اسلامی صدا و سیما 
مدیر گروه پژوهشی کودک 
1376/01/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تربیت مربی 
مدیر گروه پژوهشی 
1368/01/01 
1374/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
تیپ 83 امام صادق 
مسئول دفتر فرماندهی 
1367/01/01 
1368/01/01 
اجرائی 
همکاری 
مرکزپژوهشهای اسلامی صداوسیما 
منتقد 
1391/02/11 
1391/08/25 
نقد و بررسی برنامه های کودک 
همکاری 
طرح چهره به چهره ارشاد 
عضو شورای علمی  
1389/02/06 
ادامه دارد 
پژوهش و تدریس 
همکاری 
بیستمین نمايشگاه بين المللي قرآن كريم 
مدیر بخش نوجوان 
1391/05/01 
1391/05/31 
پژوهش و اجرایی و مدیریت 
تدریس 
موسسه بوستان قرآن و عترت 
مدرس 
1388/02/02 
1388/02/12 
نیاز های اساسی کودکان  
تدریس 
مرکز آموزش سپاه 
مدرس 
 
 
مدیریت 
تدریس 
موسسه جامعه القرآن 
مدرس 
1381/02/15 
1381/02/30 
نقش بازی در تربیت کودک 
تدریس 
سازمان آموزش و پرورش هرمزگان 
مدرس 
 
 
روش هاي تربيتي دينی 
تدریس 
مرکز جهانی مدرسه مرعشیه 
مدرس 
 
 
روش آموزش معارف اسلامی 
تدریس 
مرکز علمي کاربردي شهيد محلاتی 
مدرس 
1387/07/15 
1387/12/20 
برنامه ریزی و اوقات فراغت 
تدریس 
هادی TV 
مدرس 
1387/12/10 
1388/02/10 
تربیت مجری و مربی کودک و نوجوا 
تدریس 
موسسه نور لالجین همدان 
مدرس 
1388/06/15 
1387/06/25 
تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
تدریس 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان دفتر  
مدرس 
1388/02/15 
1388/02/25 
الاحتیاجات الاساسیه للاطفال 
تدریس 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان دفتر  
مدرس 
1388/02/15 
1388/02/25 
الاحتیاجات الاساسیه للاطفال 
تدریس 
کرمانشاه 
مدرس 
1390/03/21 
1390/03/27 
تربیت مربی مهد کودک 
تدریس 
کرمانشاه 
مدرس 
1390/03/21 
1390/03/27 
تربیت مربی مهد کودک 
تدریس 
تبریز 
مدرس 
1390/02/07 
1390/02/10 
تربیت مربی طلاب تبریز 
تدریس 
طرح شجره طیبه صالحین سازمان بسیج کشور  
مدرس 
1391/02/02 
1391/02/25 
دوره تربیت مدرس روش اردو داری 
تدریس 
سازمان تبلیغات اسلامی مازندران ساری 
مدرس 
1391/03/10 
1391/03/12 
کارگاه روش تدریس و اردو داری 
تدریس 
مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
1391/02/27 
1391/03/01 
روش تربیت کودک و آموزش مفاهیم  
تدریس 
دانشگاه امام صادق علیه السلام 
مدرس 
1391/02/08 
1391/02/22 
روش کار فرهنگی برای کودکان و . 
تدریس 
معهد ام یاسر 
مدرس 
1390/10/03 
1390/11/20 
روش کلاسداری کودکان و نوجوانان 
تدریس 
طرح صالحین بسیج استان قم 
مدرس 
1391/02/04 
1391/02/28 
اصول و روش قصه گویی 
تدریس 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان  
مدرس 
1391/07/17 
ادامه دارد 
اصول تربیت دینی مفاهیم تربیتی  
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی خوزستان 
مدرس 
1391/07/15 
1391/07/18 
اصول و روش اردوداری برای دانش  
تدریس 
مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
1391/07/22 
ادامه دارد 
روش کلاسداری کودکان و نوجوانان 
تدریس 
جامعه الزهرا و جامعه المصطفی مدرسه بنت الهدی 
مدرس 
1392/03/25 
1392/03/30 
کارگاه عملی تبلیغ برای کودک و 
تدریس 
جامعه الزهرا و مرکز تربیت مربی دفتر تبلیغات 
مدرس 
1392/07/04 
ادامه دارد 
دوره تربیت مربی کودک و نوجوان 
تدریس 
وزارت آموزش و پرورش 
مدرس 
1392/05/28 
1392/06/04 
دوره تربیت مدرس معلمان ابتدایی